Phân tích bảng thống kê Google Analytics dữ liệu trang web

Phân tích bảng thống kê Google Analytics dữ liệu trang web

Phân tích bảng thống kê Google Analytics dữ liệu trang web

Bảng trên của Analytics phân tích dữ liệu thống kê trang web của bạn.

Ngay bây giờ: Tức là số người dùng đang truy cập vô website của bạn và phí dưới nó có thể hiện phần trăm số loại thiết bị truy cập như máy tính, mobile, máy tính bảng.Nguồn giới thiệu hàng đầu: Ở đay không có nguồn nào, chỗ này có nghĩa là trang web nào đó liên kết hoặc giới thiệu trang web của bạn khi có người click vô link web và truy cập link web của bạn từ trang đó thì đây gọi là nguồn giới thiệu.

Lưu lượng truy cập hàng đầu trên mạng xã hội: Facebook, Twiter, Yahoo... đó gọi là nguồn từ mạng xã hội, ví dụ bạn post 1 link web lên trang facebook các nhân của bạn, khi có người click vô và truy cập vô trang web của bạn thì đó gọi là nguồn từ mạng xã hộ facebook.

Từ khóa hàng đầu: Đây chính là nguồn tìm kiếm từ google, khi người dùng search từ khóa trên google và thấy trang web của bạn và truy cập từ đó thì gọi là nguồn truy cập từ google.

Trang hoạt động hàng đầu: Có nghĩa là các trang người dùng đang xem

Vị trí hàng đầu: Ở dưới là vị trí của người dùng.

Còn rất nhiều kiểu thống kê các bạn có thể tự trải nghiệm thêm nhé.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét