Hướng dẫn trỏ tên miền về VPS

Hướng dẫn trỏ tên miền về VPSMỗi VPS sẽ có 1 IP địa chỉ

Để trỏ tên miền về địa chỉ IP của VPS đó bạn vô mục DNS và thêm 1 hàng DNS A thông thường và địa chỉ IP là của VPS như hình trên

Nếu muốn tên miền có www thì bạn thêm 1 hàng CNAME và điền www tên miền là tên miền bạn cần trỏ.

Xem như hình trên, như vậy là xong.

Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét