Hướng dẫn thiết lập từ khóa google search của traffic4seo

Hướng dẫn thiết lập từ khóa google search của traffic4seo tăng traffic từ google search theo từ khóa vào website của các bạn.


Các bạn truy cập vô trang traffic4seo.com ở mục Quản lý links các bạn nhán Add link


Các bạn chọn Google Normal

Mục Keypress: Bạn nhập từ khóa top 1-2 của trang web nằm top google search, ví dụ top 1 google search của trang web mình bên dưới


Mục Click Href: Các bạn nhập link của từ khóa dẫn đến trang web của bạn.

Các mục phía dưới là thời gian của 1 phiên làm việc. Tùy bạn chọn, thời gian onsite nhiều thì tốt chi blogspot của bạn. Giảm tỷ lệ thoát trang cho blogspot. Sau đó lưu lại, bạn vô analytics kiểm tra.

Giúp lượng traffic truy cập vô blogspot của bạn bằng từ khóa search google.

Chúc bạn thành công!


Đăng nhận xét

0 Nhận xét