Hướng dẫn thêm tài khoản Payoneer vào thanh toán Adsense US

Hướng dẫn thêm tài khoản Payoneer vào thanh toán Adsense US


Các bạn đăng nhập vô Payoneer  - Nhận thanh toánGlobal Payment Service

Các bạn chọn tài khoản USD và click chọn nó sẽ ra thông tin như hình trên, bao gồm:
- Tên ngân hàng
- Roting ABA
- Số tài khoản
- Loại tài khoản
- Tên người thụ hưởng

Các thông tin trên bạn điền vô tài khoản Adsense US như sau:

Bạn đăng nhập vô tài khoản Adsense US - Thanh toán - Thêm phương thức thanh toán

Và điển đúng thông tin từng mục tương ứng bên Adsense và  PayoneerMục Loại tài khoản các bạn chọn Đang kiểm tra hoặc là Checking nếu là ngôn ngữ tiếng Anh

Sau khi điền đúng thì bạn kéo xuống tích chọn đặt làm phương thức thanh toán chính như hình và lưu lại


Chờ một đến vài ngày google sẽ gửi một khỏa tiền nhỏ 0.1$ - 1$ để xác minh tài khoản ngân hàng, sau khai xác minh thành công thì bạn có thể nhận tiền rồi nhé.

Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét